Telefoonnummer

06-53755104

Email

info@carolinekonink.nl

  1. Coachpraktijk Caroline Konink, verder aangeduid als “CK”, is een onderneming van Caroline Konink en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 09180302.
    BTW NL001411745B10
  2. Wanneer een cliënt een dienst bij CK heeft afgenomen is deze verplicht tot betaling van de dienst binnen 14 dagen na afname.
  3. Een dienst kan minimaal 24 uur van te voren kosteloos afgezegd worden door de cliënt. Indien de dienst later wordt afgezegd, komt de volledige prijs voor rekening van de client.
  4. Privacy:  de verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Als je bij CK een dienst afneemt, heeft CK de volgende persoonsgegevens van jou nodig: naam en contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres. CK verwerkt deze gegevens met grote zorgvuldigheid.
  5. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes en handelen. CK kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruiken van de diensten van CK. De cliënt vrijwaart CK tegen alle aanspraken van derden.