Alchemistische Creatie

De oude alchemisten hadden als doel om van resten oud ijzer en lood goud te maken. Dit deden ze door geheime procedures en chemische handelingen zoals verhitten en verdampen van stoffen. Ze waren de oude wijzen van het dorpen en hadden veel aanzien. Door langdurige pogingen en zorgvuldige analyses trachtten ze de raadsels van het goud te ontrafelen.

Deze pogingen om van stoffen andere substanties te creëren heet alchemie. Dit is toepasbaar op de kunst van het leven; van ervaringen met veel ‘restafval’ zoals pijn en verdriet, te veranderen in ‘goud’, dat wil zeggen wijsheid en liefde.

Om deze kunst van het leven te leren is ook veel aandacht en studie nodig. Grondige analyses en diepgaand inzicht in hoe de wetten van het leven creëren. Deze studie heet alchemistische creatie.

Hoe werken deze wetten van het Leven? Om deze alchemistisch wijsheid te gebruiken in je leven heb je innerlijk een kompas, namelijk je Hart. Deze vertelt je wat goed voelt en wat pijnlijk voelt. Door je Hart te volgen, creëer je met de energie van het Hart. Dit is een van de basisprincipes van levenskunst. Waar je liefde aan geeft, groeit.

Om werkelijk te leven vanuit je Hart, heb je inzicht nodig in wat je er van af houdt. Dit proces van zelfinzicht is het proces van alchemie: van pijn en negatieve emoties te komen tot liefde en wijsheid.